Abandonament de Can Bordica.

Seria possible que l’Ajuntament netegés els cables i és poses en contacte amb el propietari i els comuniqués la necessitat urgent de netejar el jardí de casa seva que és seu de tot tipus d’animals i flora? Fa molt de temps que una malesa sortint de Can Bordica situada al Carrer Sant Antoni està envaint la via pública embolicant-se amb tots tipus de cables: enllumenat, telèfon… a més de despenjar-se del mur que dóna al carrer i embrutint constantment la via pública, cal dir que els veïns de les cases adjacents estem constantment tallant la malesa (a casa nostra) que prové de can Bordica, netejant el carrer i matant roedors grans i petits que durant l’estiu s’han amagat al seu jardí i que ara en aquesta época busquen refugis més calents que una casa abandonada. Gràcies