El senyal del bicicarril d’Itinerania ha caigut

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 28 de December de 2017

28/12/2017. Com bé heu dit, el senyal pertany a Itinerània, i el Consell Comarcal de La Garrotxa és l’encarregat del manteniment d’aquest tipus de senyalització. Se n’ocupen, concretament, des de Turisme Garrotxa. Passarem l’avís. 

#1