Embornals veïnat Pocafarina

Els embornals del veïnat Pocafarina de Sant Privat estan plens i s´haurien de netejar

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 14 de February de 2019

14/02/2019. Passem la incidència al tècnic de via pública perquè incorpori l’actuació dins les tasques de manteniment de la brigada municipal. 

#1