Fanals de la Plaça

D’ençà del mes de maig que s’han canviat els fanals de la Plaça de Sant Privat. Com a veí que sóc d’aquesta plaça vull manifestar la meva opinió que pel que fa a la qualitat de la il·luminació en lloc de guanyar-hi hi hem sortit perdent. Els fanals actuals fan una llum més brillant i enlluernadora, molesta, amb ombres contrastades, marcades, cosa que estèticament trobo que perjudica la imatge d’aquest conjunt arquitectònic. La causa principal es troba en el fet que els anteriors fanals estaven envoltats d’unes plaques de vidre esmerilat que feien que la llum quedés difuminada i més agradable a la vista. La meva proposta seria, doncs, si és possible, col·locar en aquests nous fanals aquestes plaques, com les que tenien els anteriors.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 6 de August de 2019

6/08/19
Benvolgut,
Li fem saber que les lluminàries que s’han instal·lat minimitzen la contaminació lumínica i afavoreixen l’estalvi, l’ús adequat i l’aprofitament d’energia, s’ha fet amb els components necessaris per a aquest fi seguint les instruccions de la LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
Aquestes lluminàries instal·lades eviten valors excessius d’il·luminació a flux a l’hemisferi superior i la intrusió lumínica. Per altra banda, són amb tecnologia LED on el consum s’ha reduït en un 66%.
No s’han tornat a col·locar les peces de metacrilat ja que aquestes noves lluminàries ja venen protegides i el metacrilat distorsiona la llum provocant reflexions al hemisferi superior que no permet la Llei.
Lamentem que aquest canvi suposi aquest problemàtica. 

#1