Hi ha algun tipus de bonificació per la instal·lació de plaques solars?

En cas afirmatiu quins són i què s’ha de fer per obtenir-los.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 9 de March de 2020

9/03/2020
Benvolgut veí/ïna,
Si que hi ha bonificació tant en la llicència d’obres, com una subvenció per a la col·locació de plaques. Per a més informació telefoni a l’Ajuntament al 972690225, on l’indicaran els tràmits que cal que realitzi.
Contents que vulgui col·laborar en la crisis climàtica que estem patint.
 

#1