L'Ajuntament podria organitzar activitats infantils en difernts idiomes?

Una suggerència de cara a la població infantil de la Vall de Bas. Es podrien organitzar diferents activitats infantils i per nadons en diferents idiomes com ara en anglès i francès?

Algunes idees d’activitats: jocs, contes, música, teatre, treballs manuals, cuina, esports a l’aire lliure, visites guiades….

També seria interessant ensenyar llenguatge de signes, tant a petits com a grans.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 7 de March de 2018

07/03/2018. Ens ho apuntem! De totes maneres, fèiem activitats en anglès, un conte un divendres al mes, i no tenia gaire tirada. Haurem de buscar alguna cosa que cridi l’atenció i que pugui convidar a anar-hi. 

#1