llambordes trencades i aixecades de la urbanització.

A l’ urbanització de Cal Flequer a Joanetes, s’estàn aixecant les llambordes del carrer als voltants dels arbres , hi han algunes, que estan forces malmeses i aixecades, amb la problemàtica que els veïns , en especial gent gran, que passeja pel carrer, pot caure  al entrebancar-se amb les llombardes aixecades. per tant es convenient que arregleu el terra amb la màxima celeritat possible i estudieu quin és el mètode i la millor forma de solucionar, per tal que no torni a succeir

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 6 de August de 2019

6/8/19
Benvolguda,
Ens trobem en vàris llocs del municipi que tenen aquesta problemàtica a les voreres. És per això que des de l’Ajuntament es preveu elaborar un pla d’actuació on en els pròxims anys es realitzi una millora a totes les voreres on hi hagi problemes. 
Es preveu dos tipus de reparació:
– Reparació de la vorera i la col·locació d’una capa de grava 05/30 a sota que, un cop compactada, ens garanteix que les arrels no s’hi posin mai, ja que no troben aigua ni aire. 
– Substitució de l’arbre mitjançant la selecció d’espècies tenint en compte la problemàtica per sobreviure, dels perjudicis que generen a la vida urbana, de la capacitat invasora que pugin tenir i de l’amplada de vorera o escossell que hagin de plantar. En aquest cas, s’estudiarà la utilització barreres d’arrels, que són proteccions físiques a l’aixecament del paviment, per l’acció de les arrels dels arbres. 
El pla d’actuació vindrà donada per la mobilitat, és a dir, les voreres més utilitzades i de zones més habitades seran les primeres en reparar-se i així successivament fins arribar a les que quasi no s’utilitzen degut a que les parcel·les no estan edificades. El ritme de l’actuació vindrà donada pel pressupost.
Gràcies per a la notificació.

#1