Pas de vianants a la parada de bus del polígon de la Serra

S’hauria de posar un pas de vianants per poder accedir a la parada de bus del polígon de la Serra (Cruïlla de Joanetes) en direcció a Vic ja que per tal d’arribar-hi s’ha de travessar de manera molt perillosa una carretera.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 9 de December de 2019

09-12-2019
Benvolgut veí/ïna,
La carretera que comenta depèn de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya; per tant qualsevol acció que es realitzi ha de tenir el seu vist-i-plau i l’ha d’executar la pròpia Direcció General.
Des del propi Ajuntament hem traslladat en diverses ocasions aquesta petició i alhora preocupació tant del propi consistori com de la ciutadania.
Sempre, la resposta de la Direcció General de Carreteres ha estat que no veuen com una bona opció poder posar un pas de vianants tot sol, ja que pot transmetre una falsa sensació de seguretat alhora de creuar la calçada un vianant, i tenint en compte que els vehicles en aquest tram poden arribar anar a gran velocitat, es poden provocar accidents i atropellaments molt fàcilment.
Traslladarem de nou la petició i preocupació veïnal, tot i que malauradament pensem que la resposta serà la mateixa. Malgrat això ho tornarem a comentar en les reunions de coordinació que realitzem.
Moltes gràcies per traslladar-nos la seva preocupació i proposar una possible solució.
 

#1