Petards i coets a en Bas (II)

Bé, com que veig que les respostes que doneu als que parlem del tema petards i coets són ambigües i contradicatòries, hi tornarem. Espero saber-me explicar prou bé i que des de l’Ajuntament les respostes deixin de ser contradictòries.

  1. Per començar, a una resposta dieu que no hi ha normativa sobre horaris per poder tirar petards i coets i a una altra resposta a una altra persona dieu que sí, que és fins a les 23.00, i que dissabte passat hagueren de venir els Mossos a aquesta hora i tot i així hi va haver petards fins passades les 23.30. Per tant, com quedem? Hi ha normativa o no? Depèn del tipus de coet/petard o no? En tot cas, no hi ha una normativa genèrica sobre sorolls que indiqui fins quina hora es pot fer soroll?

2. D’altra banda enlloc he vist que respongueu la qüestió que se us plantejava sobre les zones boscoses. És correcte que és un perill i està prohibit o és un perill però no està prohibit? Devem coincidir tots que és un perill, o no?
3. Tampoc heu fet esment a la petició que us feia de si hi hauria alguna possiblitat d’avisar tots els veïns, quan tengueu constància que s’han de tirar coets. Heu comentat que per segons quin tipus de coets es necessita autorització, per tant l’Ajuntament, l’ha de concedir, ergo té constància que se’n tiraran. Per tant, no podeu avisar tothom i així els afectats podrem decidir si marxem del poble o si no?
4. També se us ha suggerit organitzéssiu una reunió per a que els veïns afectats puguéssim parlar entre nosaltres d’aquesta qüestió, i amb els representants municipals, si s’escau. No n’heu dit res. Reincideixo en la demanada.
Espero que aquesta vegada pugueu respondre punt per punt a aquestes qüestions i que no entreu en contradiccions amb les respostes que féu a un veí o aun altre.
 
Moltes gràcies.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 13 de July de 2020

13/07/2020
Benvolguda,

Lamentem si no ens hem expressat en claredat però en tot cas sempre pot fer una instància i se li respondrà. 
L’Ajuntament ens basem en la normativa de la Generalitat i aquesta va ser degudament disponible al web de l’Ajuntament durant els dies de revetlla. En aquesta normativa no especifica els horaris en què es poden tirar petards. Ara bé, això no vol dir que l’Ajuntament no pugui decidir fins a quina hora els veïns i veïnes poden tirar petards. Per aquest motiu, aquest any es va dir que es podia tirar petards fins a les 23h per la revetlla de St. Pere. El que comentàvem que tenim constància que els petards van acabar aproximadament a les 23.30h en un altre VallClic, és que un veí en qüestió, al qual es fa referència, va sobrepassar l’hora permesa de l’Ajuntament i se’l va avisar passades les 23h.
Referent a la petició de saber en anterioritat si es tiren petards/coets durant els dies de revetlla, els veïns ens fan arribar instàncies perquè n’estiguem al corrent. Dit això, no creiem convenient avisar als veïns ja que és sabut popularment que per les revetlles se’n tiren.
Pel que fa a l’organització de la reunió entre els afectats creiem que aquestes trobades han de ser gestionades entre els propis veïns afectats i no per l’Ajuntament.
També ens agradaria esmentar la possibilitat de fer arribar una petició amb les signatures dels veïns i veïnes afectades a l’Ajuntament per així tenir constància dels que realment estan afectats per aquesta problemàtica.

Atentament, 

#1