plana web no trobada

http://www.vallbas.cat/lajuntament/normativa-municipal/
 
No puc accedir a l’ informació que fins ahir hi havia en aquesta adreça

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 23 de August de 2020

23/08/2020
Benvolgut/-da,
No ens consta cap incident en quan a l’accès de la pàgina web i es pot consultar sense cap dificultat.
Esperem que fos un incident puntual i no tingui problema per accedir-hi de nou. 
Atentament, 

#1