Podeu arreglar la senyal de prohibició de pas de camions del c/ Pau Casals?

2 respostes

L'Ajuntament ha respost 6 de March de 2020

Benvolgut veí/ïna,
Hem passat aquest incident als serveis municipals de la brigada per tal que al més aviat possible ho puguin arreglar.
Moltes gràcies per la seva notificació.

#1
L'Ajuntament ha respost 22 de March de 2020

Benvolgut veí/ïna,
La senyal va quedar arreglada el dia 11 de març.
Moltes gràcies per la seva notificació.

#2