possible perill avet per les casas i els nens.

Bona tarde, seria possible verificar que l’avet plantat en el seu dia al costat de la pista de petanca en la Urbanització Salt del Sallent, ha arribat a una alçada molt elevada, sent els dies de tempesta i vent, un perill per les tres cases que estan en la proximitat, en cas de caiguda.                                                                            De la mateixa manera al tractar-se d’un lloc en el que passa joventut i nens, el perill que pot representar una possible caiguda de les seves branques que ha desenvolupat.                                                                                                    Gràcies

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 10 de September de 2019

10-09-2019
Benvolgut veí/ïna,
El tècnic municipal anirà a mirar l’avet en qüestió i a avaluar el seu estat pel tal de decidir si cal realitzar alguna actuació al respecte.
Moltes gràcies per la seva col·laboració.

#1