Preus gimnàs pavelló municipal

La tarifa integral del gimnàs ha augmentat en 10€. Trobo que és un augment abusiu, i és el que es comenta també entre els usuaris habituals del gimnàs. A més no hi ha cap inversió significativa, o si més no a simple vista que pugui justificar aquest augment: les instal·lacions, vestidors i material és el mateix. Deixant de banda que no s’ofereix cap activitat el divendres… Els preus actuals del gimnàs són aproximadament els mateixos que els d’un gimnàs privat en canvi no hi ha tanta varietat d’activitats…

Posats a dir, a la sala del pavelló on es fan les activitats fa moltíssima calor, no hi corre gens l’aire.

Gràcies per escoltar les nostres peticions!

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 4 de October de 2018

04/10/2018. Pel que comenteu, fa l’efecte que sou una persona usuària assídua del pavelló municipal. Gràcies per haver escollit la instal.lació per a la vostra pràctica esportiva. 
Efectivament han augmentat les tarifes de quota del pavelló. La integral (la que permet fer ús de les instal.lacions sense limitacions) és la que té un augment més significatiu. Al seu moment es va considerar que aquest tipus d’augment era, en percentatge, el que afectava a menys persones usuàries, i per això es va decidir tirar-lo endavant. 
Les despeses dels pavellons, i qualsevol altre equipament, creixen dia rere dia sense haver d’implicar una inversió directa. Assegurances, salaris, llum, materials de neteja… són despeses s’afronten amb un percentatge altíssim des del pressupost municipal, tot i fer l’aportació de la quota de socis. Entre uns ingressos i altres, intentem oferir la màxima qualitat a un preu just i accessible per a totes les persones de la vall, fomentant la igualtat d’oportunitats d’accés a la pràctica esportiva. 
Segurament ja deveu saber que s’ha iniciat un procés per cobrir la vacant d’auxiliar tècnic esportiu del pavelló. Us convidem a exposar totes les vostres preocupacions a aquesta nova persona que s’incorpori, ja que tindrà, entre altres, l’encàrrec de fer propostes de millora d’activitats i serveis. De ben segur que la vostra opinió li serà de gran profit. 
Moltes gràcies per les aportacions. Per la nostra manera de fer, tenim molt clar que tot és revisable i tot és millorable, i en aquest sentit treballem. 

#1