Problemes amb els nous fanals d’enllumenat

A Sant Privat fa dies que es procedeix a instal·lar nous fanals d’enllumenat (amb l’eliminació d’altres obsoletes). Al carrer Pintor Modest Domenge es pretén instal·lar un dels nous fanals just a sota una noguera de Can Font, amb què caldrà esporgar-la en part just en ple creixement a banda que és refugi de molts ocells.

Entenem que calgui posar aquests nous fanals –més eficient i estalviadors–, però creiem que posar-los uns metres més a l’esquerra o a la dreta no afectaria en res la seva instal·lació. A banda, tal com està projectat ara, impediria el pas dels vianants per la vorera.

En tot cas, a banda de demanar que es replantegi la insta·lació perquè no afecti aquest arbre, estaria bé que abans d’endegar aquest tipus de treballs que afecten el veïnat se’n pogués consensuar la instal·lació amb els veïns.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 15 de May de 2019

15/05/2019. Ja està resolt. Vam canviar les distàncies de les faroles i es va consensuar amb el veïnat. 

#1