Seria possible acabar un carre després de 13 anys

Al carrer Jaume de cal valent , la part de dalt , falta l’última capa d’asfalt. Aixó significa que les clavagueres no fan la seva funció, que fem malbé els pneumàtics del cotxe…. i aprofitant que ara hi ha les màquines al carrer de l’ Andana seria una manera d’acabar.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 6 de March de 2019

06/03/2019. Les màquines que estan treballant a l’Andana no poden acabar el carrer Jaume de Cal Valent perquè a l’Andana s’està fent obra pública i acabar el carrer que mencioneu és una obra privada. Es a dir, correspon al promotor del pla parcial de la urbanització acabar el carrer. Segurament quan construeixi la segona fase de l’obra ho acabarà tot, però mentrestant, ell decideix en quin estat manté el ferm. Com que a dia d’avui ja hi ha una capa i no hi ha perill per la seguretat, la salut pública o l’estat del ferm, l’administració local no pot obligar que es faci una actuació major. 

#1