Seria possible aquest any podar els arbres del carrer Josep morell Macias ja que estem força abandonats sobre neteja i tallar els vorals gràcies!,,,,

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 9 de December de 2019

09-12-2019
Benvolgut veí/ïna,
Ho varem comentar amb el jardiner que té la concessió del servei de jardineria d’aquesta zona. 
En principi hauria d’executar la tasca de poda i sega.
 
Moltes gràcies per comentar-nos-ho.

#1