Soroll continu des de l'escorxador

Fa una setmana aproximadament que l’escorxador del barri Verntallat han instal.lat un motor nou
(Segons fonts del propi escorxador fa una setmana que l’han instal.lat, és definitiva  i és per fer funcionar la depuradora que no es para mai)
Fa un fort soroll constant,  tottot pràcticamentel dia i la nit i tots els dies de la setmana (diumenge inclòs).
El soroll es sent fins i tot dins de casa amb la finestra tancada durant les hores de descans nocturn.
Demanem que l’Ajuntament i el Sigma inspeccionin aquesta nova instal.lació i que comprovin les emissions acústiques. Recordem que estem en una zona residencial, també.
Us adjuntem la normativa de contaminació acústica de la Generalitat on s’estableixen els llindars de decibels màxims permesos i es diferencia clarament segons l’horari (fins a les 21h, fins a les 23h i durant la nit).
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_acustica/

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 26 de March de 2020

26/03/2020
Benvolgut veí/veïna,
Lamentem la situació i demanarem un informe d’emissions acústiques. Es requerirà al Consell Comarcal que realitzi un inspecció i procedeixi al mesurament, avaluació i control necessaris per a comprovar el compliment de les disposicions vigents i les condicions de l’autorització que tingui l’activitat.
De nou, lamentem moltíssim aquest soroll. Us assegurem que hi estem treballant de forma continuada.

#1