Verntallat -Mirall vial Carrer Pau Casals i Iu Pascual

Podríeu mirar de col·loca un mirall a la cantonada del c/ Pau Casals amb Iu Pascual on hi ha la senyalització del bicicarril?. Ja que si es surt del c/ Iu Pascual des del supermercat, fer l’Stop per poder veure si ve un cotxe de la esquerra s’ha de sortir molt, a part de vigilar que no et vingui una bicicleta per la dreta i no es passi de llarg el bicicarril i si ve un cotxe per l’esquerra i passa a prop de la vorera tens un bon ensurt o be com ja ha passat un accident

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 20 de September de 2019

20-09-2019
Benvolgut veí/ïna,
El tècnic municipal anirà a veure el punt en qüestió i avaluarà la necessitat o no de col·locar un mirall.
L’informarem de nou tant bon punt el tècnic hagi realitzat aquesta tasca.
 
Moltes gràcies

#1