Voldria comunicar-vos que el contenidor marró del grup de contenidors del parc de l'estació ha estat reventat amb un petart.

2 respostes

L'Ajuntament ha respost 26 de June de 2019

26/06/2019
Moltes gràcies per informar-nos d’aquest desperfecte. Ja hem sol·licitat al SIGMA un nou contenidor de matèria orgànica, ja que són els que tenen la competència en matèria de recollida de residus del nostre municipi.
Lamentem aquest incivisme a l’espai públic i al mobiliari urbà, els quals ens pertanyen a tots i a cadascú dels habitants de la vall.

#1
L'Ajuntament ha respost 17 de July de 2019

17/07/19
Se’ns informa que el contenidor ja ha estat col·locat de nou. 
Moltes gràcies. 

#2