Voldria saber quin és l'horari permès segons les ordenances municipals, per a tirar petards a la revetlla de Sant Joan i la de Sant Pere. Gràcies.

1 resposta

L'Ajuntament ha respost 19 de June de 2020

19/06/2020
Benvolgut veí/veïna,
 
L’informem que des de l’Ajuntament no tenim cap ordenança que contempli l’horari permès per tirar petards i ens regim amb la normativa de la Generalitat. De totes maneres, estem en conversa amb ells perquè contestin especificament la seva petició.

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/mes_consells_dautoproteccio/revetlles/index.html#bloc5

Atentament, 

#1